Martin Latiok
+420 777 025 876
m.latiok@seznam.cz
Martin Latiok český certifikovaný arborista
Úvod   |   Služby   |   Fotogalerie   |   Certifikáty   |   Kontakt
 

Služby

 

Řez všech druhů stromů, rizikové kácení pomocí lanových technik

Jako zkušený arborista nabízím odbornou péči o dřeviny rostoucí mimo les. Zajišťuji odborný řez stromů a keřů, kácení dřevin ve ztížených podmínkách,bezpečnostní řezy, zdravotní řezy,  redukční řezy a ošetření památečních stromů. rizikové kácení pomocí lanových technik.

Provádím:

      KÁCENÍ „OD KORUNY“ – OŘEZÁNÍ VĚTVÍ A POSTUPNÉ SKÁCENÍ SHORA DOLŮ

  • OŘEZ VĚTVÍ A ŘÍZENÉ SPOUŠTĚNÍ NA URČENÉ MÍSTO

  • SMĚROVÉ KÁCENÍ „ZE ZEMĚ“  DO URČENÉHO SMĚRU

  • NAŘEZÁNÍ KMENE NA POŽADOVANOU VELIKOST

  • ODVOZ DŘEVNÍ HMOTY, ŠTĚPKOVÁNÍ

  • JSEM POJIŠTĚN NA ŠKODU NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU

 

Některé druhy řezů stromů:

 

ŘEZY ZAKLÁDACÍ

Využívají se k zapěstování mladých stromků. Záměrem zakládacích řezů u mladých stromů je založení koruny stromu, rovnováha poměrů podzemní i nadzemní části a přizpůsobení podmínkám danému místu.

ŘEZY  UDRŽOVACÍ

Slouží pro udržení zdraví, vitality a bezpečnosti vzrostlých stromů.

  • Zdravotní řez – odstranění suchých, poškozených či nežádoucích větví
  • Bezpečnostní řez – odstranění nalomených, zlomených a bezpečnost ohrožujících větví
  • Redukční řez – obvodové zmenšení koruny stromu

ŘEZY SPECIÁLNÍ

  • Rekonstrukční řez – využívá se v případě potřeby založení nové koruny, je nutné provádět opakovaně
  • Přírodě blízký řez - typ řezu napodobující přirozené odumírání stromu. Silnější suché zredukované větve se ponechají v koruně. Tento způsob je vhodné využívat u velmi starých a hodnotných stromů.

ŘEZY LIKVIDAČNÍ - KÁCENÍ

Podstatou kácení je odstranit z pozemku strom většinou z bezpečnostních nebo kompozičních důvodů. Samotný zásah obnáší výstup do koruny stromu, postupné řezání a spouštění jednotlivých větví či částí kmene na lanech.